Pomáháme rodinám zaplatit
volnočasové aktivity pro děti

Získejte příspěvek až 2 000 Kč
na dětské kroužky!

Do 15. května je možnost uplatnit příspěvek 2000 kč na dítě na dlouhodobé volnočasové aktivity. Po tomto datu výzva Darujeme kroužky dětem 2. pololetí 2022/2023 ČR i UA skončí. Pro další výzvu na 1. pololetí nového školního roku dále sledujte webové stránky. Více informací zde.

Jak získat příspěvek?

 1. Zaregistrujte se jako žadatel do systému Aktivní město.
 2. V systému požádejte o příspěvek doložením potřebných dokumentů.
 3. Vyberte aktivitu z nabídky ve vašem okolí.
 4. Ověřte si, zda má organizátor volnou kapacitu a domluvte se na přijetí vašeho dítěte.
 5. Pokud máte od organizátora potvrzenou přihlášku dítěte, můžete u něj uplatnit příspěvek až 2000 Kč pololetně (max. 4000 Kč za celý školní rok).

Komu pomáháme?

 • Podporujeme aktivity dětí a mládeže ve věku 3–18 let.
 • Podporujeme rodiny v ČR, které jsou v tíživé finanční situaci, a na dítě, na které žádají podporu, pobírají jeden z těchto příspěvků: přídavek na dítě, příspěvek na péči, odměna pěstounapříspěvek při pěstounské péči.
 • Podporujeme rodiny ukrajinských uprchlíků v tíživé finanční situaci, které pobývají v ČR na základě víza strpění či víza dočasné ochrany.

Videonávody

Kdy a kde můžete využít příspěvek?

 • Od 11. dubna je možné opět požádat o příspěvek na aktivity v 2. pololetí školní ho roku. Příspěvky rozdělíme rodičům, kteří v tomto pololetí ještě nepožádali, nebo příspěvek plně nevyužili. Příspěvky bude možné následně uplatnit do 15. května. Více informací zde.
 • Pro poskytovatele, kteří mají v létě soustředění, příměstské tábory, či školy v přírodě, nabízíme novou výzvu pro Ukrajinské děti: Prázdninové akce + školy v přírodě 2023 / děti z Ukrajiny. Více informací zde.

 • Příspěvek lze využít u poskytovatelů pravidelných volnočasových aktivit registrovaných v systému Aktivní město.
  • např.  sportovní organizace, ZUŠ, DDM, spolky, fyzické, právnické osoby poskytující volnočasové aktivity na školách
 • Příspěvek lze využít na úhradu pravidelných aktivit.
  • např. na sportovní, hudební, výtvarné, taneční, vzdělávací, technické, turistické, přírodovědné a další aktivity

 • Máte příspěvek od projektu a nemáte ho kde uplatnit? Oslovte možné poskytovatele ve svém okolí, aby se zapojili. Odkažte je náš web, informace, nebo jim ukažte videonávody. Nebo nám dejte na organizátora kontakt na email info@darujemekrouzky.cz, a my se s ním spojíme a pomůžeme mu s registrací.

Organizátor projektu

ČRDM logo

O projektu

Voucherový systém podpory volnočasových aktivit je prvním systémem svého druhu v ČR. Projekt organizuje Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci s Nadačním fondem Eduzměna. Projekt finančně podporují nadace a další instituce, např. Karel Komárek Family Foundation, Nadace České spořitelny, Nadace Albatros a Sazka, a.s. O další podpoře jednáme s UNICEF a MŠMT. Projekt pomáhá řešit zhoršenou finanční dostupnost zájmového a neformálního vzdělávání pro děti z rodin v tíživé finanční situaci žijící v ČR včetně dětí cizinců / občanů uprchlíků z Ukrajiny s dočasným pobytem. Volnočasové aktivity nabízejí dětem možnost, jak trávit čas v bezpečném prostředí, kde si najdou kamarády, zažijí radost a mohou zde rozvíjet svůj potenciál.

Děkujeme vám, že jste se zapojili!

Partneři projektu

Provozovatel systému

Aktivní město - logo