Pomáháme rodinám zaplatit
volnočasové aktivity pro děti

Získejte příspěvek až 2 000 Kč
na dětské kroužky!

Upozorňujeme, že všechny rozdělené příspěvky je nutné využít (uplatnit) nejpozději do 31.3.2023.

Po tomto datu budou nevyužité příspěvky uživatelům stornovány a následně nabídnuty dalším rodičům. Od začátku dubna bude možné o příspěvek opět požádat. Příspěvky rozdělíme rodičům, kteří v tomto pololetí ještě nepožádali, nebo příspěvek jej plně nevyužili. Více informací zde.

Jak získat příspěvek?

 1. Zaregistrujte se jako žadatel do systému Aktivní město.
 2. V systému požádejte o příspěvek doložením potřebných dokumentů.
 3. Vyberte aktivitu z nabídky ve vašem okolí.
 4. Ověřte si, zda má organizátor volnou kapacitu a domluvte se na přijetí vašeho dítěte.
 5. Pokud máte od organizátora potvrzenou přihlášku dítěte, můžete u něj uplatnit příspěvek až 2000 Kč pololetně (max. 4000 Kč za celý školní rok).

Komu pomáháme?

 • Podporujeme aktivity dětí a mládeže ve věku 3–18 let.
 • Podporujeme rodiny v ČR, které jsou v tíživé finanční situaci, a na dítě, na které žádají podporu, pobírají jeden z těchto příspěvků: přídavek na dítě, příspěvek na péči, odměna pěstounapříspěvek při pěstounské péči.
 • Podporujeme rodiny ukrajinských uprchlíků v tíživé finanční situaci, které pobývají v ČR na základě víza strpění či víza dočasné ochrany.

Videonávody

Kdy a kde můžete využít příspěvek?

 • Všechny rozdělené příspěvky je nutné využít (uplatnit) nejpozději do 31.3.2023. Poté budou nevyužité příspěvky uživatelům odebrány a opětovně nahrány do systému. Od začátku dubna bude opět možné o zbylé prostředky požádat. Požádat o příspěvek budou moci pouze rodiče, kteří v tomto pololetí příspěvek ještě nečerpali.
 • Dnem 20.2.2023 byl vyčerpán příspěvek na 2. pololetí pro českou část projektu Darujeme kroužky dětem.
 • Od 5.1.2022 můžete žádat o příspěvek 2000 Kč na aktivity v 2. pololetí školního roku.

 • Příspěvek lze využít u poskytovatelů pravidelných volnočasových aktivit registrovaných v systému Aktivní město.
  • např.  sportovní organizace, ZUŠ, DDM, spolky, fyzické, právnické osoby poskytující volnočasové aktivity na školách
 • Příspěvek lze využít na úhradu pravidelných aktivit.
  • např. na sportovní, hudební, výtvarné, taneční, vzdělávací, technické, turistické, přírodovědné a další aktivity

 • Máte příspěvek od projektu a nemáte ho kde uplatnit? Oslovte možné poskytovatele ve svém okolí, aby se zapojili. Odkažte je náš web, informace, nebo jim ukažte videonávody. Nebo nám dejte na organizátora kontakt na email info@darujemekrouzky.cz, a my se s ním spojíme a pomůžeme mu s registrací.

Organizátor projektu

ČRDM logo

O projektu

Voucherový systém podpory volnočasových aktivit je prvním systémem svého druhu v ČR. Projekt organizuje Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci s Nadačním fondem Eduzměna. Projekt finančně podporují nadace a další instituce, např. Karel Komárek Family Foundation, Nadace České spořitelny, Nadace Albatros a Sazka, a.s. O další podpoře jednáme s UNICEF a MŠMT. Projekt pomáhá řešit zhoršenou finanční dostupnost zájmového a neformálního vzdělávání pro děti z rodin v tíživé finanční situaci žijící v ČR včetně dětí cizinců / občanů uprchlíků z Ukrajiny s dočasným pobytem. Volnočasové aktivity nabízejí dětem možnost, jak trávit čas v bezpečném prostředí, kde si najdou kamarády, zažijí radost a mohou zde rozvíjet svůj potenciál.

Děkujeme vám, že jste se zapojili!

Partneři projektu

Provozovatel systému

Aktivní město - logo