Pro poskytovatele


Pro poskytovatele

 • Obecné informace
 • Videonávod pro rodiče
 • Jak se registrovat jako poskytovatel?
  Obecné informace

  Darujeme kroužky dětem je projektem České rady dětí a mládeže, jehož cílem je pomoci rodinám ve finanční tísni s úhradou nákladů na volnočasové aktivity dětí a mládeže ve věku 3-18 let. Rodiče mohou získat v rámci jednoho pololetí podporu ve výši až 2000 kč na každé dítě, tedy až 4000 kč za školní rok. Díky tomu, si účastníci projektu mohou snadněji dovolit volnočasové aktivity.

  Příjemcem příspěvku může být pouze osoba narozená v rozmezí 01.02.2005-31.08.2021, zastoupená v projektu do dosažení 18 let věku zákonným zástupcem nebo vykonavatelem rodičovské odpovědnosti (zejména poručník nebo opatrovník). Žadatelé mohou získat v rámci jednoho pololetí podporu ve výši až 2000 kč na každé dítě, tedy až 4000 kč za školní rok.

  Současná výzva na 2. pololetí začíná 15.1.2024 a pro žadatele končí 14.4.2024.

  Systém funguje tak, že rodič požádá o příspěvek v podobě voucheru doložením potřebných dokumentů a následně si vybere, kterému poskytovateli máme peníze z voucherů odeslat. Uplatnění příspěvků probíhá na základě domluvy, mezí rodičem a poskytovatelem. Poskytovatel pak obdrží příspěvek na svůj bankovní účet a dítě tak má uhrazenou část nákladů na volnočasovou aktivitu.

  Vítejte v sekci pro poskytovatele, zde se dozvíte:
  1) Jak se můžete zapojit do projektu Darujeme kroužky dětem v roli poskytovatele?
  2) Jaké aktivity můžete zařadit do projektu?
  3) Co vás čeká při komunikaci s žadateli?

  Pro zodpovězení těchto otázek můžete také využít informační:

  Video návod pro poskytovatele z ročníku 2023/2024

  Jak se registrovat jako poskytovatel
  1. Na webu Aktivní město se poskytovatel zaregistruje a přijdou mu mailem přihlašovací údaje na „admin.aktivnimesto.cz“
  2. Rodič dítěte se na stejném webu registruje jako občan, kde doloží potřebné dokumenty, které ho opravňují k získání příspěvku. Český rodič doloží potvrzení, že na dítě, na které žádá příspěvek, pobírá dávku „Přídavek na dítě“, ukrajinský rodič pak dokládá vízum o strpění, či vízum dočasné ochrany přihlášených dětí.
  3. Poskytovatel zadá do systému své pravidelné Aktivity jednotlivě na 2. pololetí tohoto školního roku a přiřadí aktivity k příspěvku Darujeme kroužky dětem (CZ) nebo Darujeme kroužky dětem (UA) podle toho, zda chtějí aktivitu nabídnout pouze českým nebo i ukrajinským dětem. Cena aktivity musí být min. 500 Kč (hodnota jednoho voucheru). Aktivita se bude např. jmenovat Celoroční činnost oddílu xy, Hra na klavír, Výtvarka, Florbal… s cenou min. 500 Kč. Součástí ceny je jak úhrada pololetního členského příspěvku, tak např. zápůjčka hudebního nástroje, nákup potřebného materiálu, sportovní náčiní, výpravy, soutěže, soustředění apod.
  4. Po schválení aktivit dárcem (ČRDM) je může rodič v systému dohledat a použít své poukazy na tyto aktivity. Rodiči i poskytovateli přijde o těchto skutečnostech informační e-mail. Mějte na paměti, že rodiče mají od přiznání příspěvku 30 dnů na využití voucherů, než dojde k jejich expiraci.
  5. Poskytovatel se přihlásí do systému a v políčku Transakce odkliknutím přijme přiřazené vouchery. Až poté je proces převodu prostředků dokončen.
  6. Dítě se zapojí/je již zapojeno do činnosti poskytovatele, který od dítěte (rodiče) již nevybírá žádné další poplatky (dokud se příspěvek nevyčerpá) a do uvolnění příspěvku na účet pokryje svými penězi náklady na akce daného dítěte.
  7. Poskytovatel obdrží v polovině dalšího měsíce na svůj účet uplatněné vouchery za předchozí měsíc společně s vyúčtováním, za které děti příspěvky dorazily.

  Příspěvek bude organizaci následně poskytnut ve formě daru vázaném na konkrétní dítě a nebude se vyúčtovávat dárci.

  Co a jak můžeme zařadit mezi aktivity?
 • Jsou schvalovány pouze dlouhodobé aktivity, obecně se jedná o aktivity oddílu, skupiny, kroužku… vč. výprav, akcí, soutěží, soustředění. V 2. pololetí školního roku lze do pravidelné činnosti zahrnout i letní tábor nebo prázdninové soustředění, ale musí navazovat na dlouhodobou aktivitu. Voucher je možné použít rovněž na zakoupení potřebného materiálu, vybavení na danou činnost, půjčení vybavení potřebného na kroužek. Celkovou cenu aktivity nastavte tak, aby bylo možné jednoduše uplatnit celý jeden nebo celé dva tisícikorunové poukazy. Způsob/termín úhrady zbylé částky, které nepokrývá příspěvek si žadatel s poskytovatelem mohou po domluvě nastavit individuálně.
  Jak má aktivita vypadat?
  • Název aktivity: Činnost oddílu [název oddílu] – 2. pololetí 2023/2024
  • Popis: Aktivity oddílu v druhém pololetí školního roku 2023/2024 [+ základní informace o činnosti oddílu – co děláte, na co se zaměřujete…]
  • Cena: 500 ,-; nebo v důsledku povahy aktivity vyšší
  Fakturace a vyúčtování

  Transakce týkající se vyúčtování naleznete v administraci aktivního města v záložce Transakce. Stavy transakcí mohou být: Dokončená (žadatel si zažádal o aktivitu a je schválená jak poskytovatelem, tak dárcem); Rezervace (žadatel si zažádal o aktivitu, nicméně žádost teprve čeká na schválení); Stornovaná (aktivita nebyla naplněna např. dítě se nezúčastnilo programu kroužku. V tom případě se žadateli přičte zpět suma příspěvku a on ji může uplatnit na jinou aktivitu.)

  Uplatněný příspěvek má pro poskytovatele povahu ceniny. Všechna svá vyúčtování a přehled transakcí můžete najít v sekci Vyúčtování ve složce Vyúčtování, aktuální vyúčtování v administraci sekci Vyúčtování. Vyúčtování probíhá vždy na konci měsíce, které pak uživatelé obdrží v polovině dalšího měsíce.