Velice nás motivuje vaše velká přízeň projektu Darujeme kroužky dětem a těší nás každé podpořené dítě. Náš rozpočet ale není bezedný a žádosti převyšují jeho možnosti. Neustále pracujeme na dalších finančních zdrojích pro projekt, ale je to běh na dlouhou trať…

„I když jsme v projektu uspokojili již 2000 dětí, tak stále je více než patnáct set těch, na které se v tomto pololetí zatím nedostalo. 15. února uvidíme, kolik voucherů zůstane nakonec nevyužitých rodiči – a samozřejmě je hned vrátíme do oběhu, pro čekající „pod čarou,“ upozorňuje ředitel Kanceláře České rady děti a mládeže Ondřej Šejtka.

Co můžete udělat, když se na vás nedostane? Žádat jinde. Není nám lhostejné, že potřebujete pomoc s úhradou volnočasových aktivit pro své děti, koneckonců coby Česká rada dětí mládeže jsme střechou všech volnočasových organizací v ČR a zlepšovat podmínky dětí je naše poslání obecně, nejen v tomto projektu.


Připravili jsme pro vás přehled možností, kam se můžete se žádostí o pomoc obrátit.


Obsah

 • Pomoci může vaše zdravotní pojišťovna
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • Odborová zdravotní pojišťovna
  • RBP zdravotní pojišťovna
  • Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
 • Další projekty z regionů, či neziskových organizací
  • ZNESNÁZE 21
  • KRAJSKÝ ÚŘAD V JIŽNÍCH ČECHÁCH
  • POMOC V BRNĚ
  • INICIATIVA PATRON DĚTÍ
  • PROJEKT AKTIVNÍ MĚSTO

POMOCI MŮŽE VAŠE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

Podívejte se na preventivní a bonusové programy zdravotních pojišťoven, díky kterým můžete získat příspěvky na volnočasové aktivity svých dětí.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

přispívá dětem celkem 1500 Kč na:

 • organizované plavecké kurzy dětem do 10 let: max. 1000 Kč
 • školky a školy v přírodě, lyžařské výcviky min. na 4 dny: max. 500 Kč
 • letní tábory pro děti od 3 let min. na 4 dny: max. 1500 Kč
 • sportovní kroužky aspoň na 3 měsíce pro děti a mládež od 3 let: max. 500 Kč
 • prevence obezity: max. 500 Kč

Více: https://cpzp.cz/preventivni-programy/1

Oborová zdravotní pojišťovna

Oborová zdravotní pojišťovna má poměrně komplikovaný systém benefitů. Nabízí dva systémy čerpání. Buď na tzv. kupony, na něž vzniká nárok automaticky z pozice pojištěnce, nebo na tzv. Vitakartu, na které se jim hromadí kredity, například za návštěvy preventivních prohlídek, za podání přehledu v případě OSVČ apod. V rámci příspěvků na prevenci přes kupony zdravotní pojišťovna obecně přispívá na sportovní aktivity dětí 1000 Kč. Příspěvek se dá čerpat na úhradu členství ve sportovních oddílech, tréninky, vstupné na sportoviště apod.

 • letní a zimní vícedenní tábory a kurzy, příměstské školky
 • ozdravné a sportovní pobyty a tábory, včetně škol a školek v přírodě či sportovních soustředění až 10 000 kč

Více: https://www.ozp.cz/benefity/benefityozp

RBP zdravotní pojišťovna

RBP zdravotní pojišťovna

U této pojišťovny můžete čerpat na děti v rámci preventivních programů příspěvek celkem 1000 Kč na:

 • školu a školku v přírodě min. na 5 dní pro děti od školky do ukončení povinné školní docházky 500 Kč
 • kurz plavání pro děti do 3 let 500 Kč
 • letní prázdninový pobyt dětem od 3 let do ukončení základní školní docházky min. na 7 dní 1500 Kč
 • příměstský sportovní tábor dětem od 3 let do ukončení základní školní docházky min. na 5 dní organizovaný školkou, školou nebo zájmovou organizací 1500 Kč
 • Pojištěnci s aplikací MY213 mohou čerpat příspěvek na pohybové aktivity do 50 % z ceny permanentky na plavání v krytých bazénech nebo sportovní kroužky nebo pravidelné tréninky a fitness tj. spinning, posilovna, aktivní posilovací stroje, jóga, aerobik.

Více: https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/bonusy-a-prevence/preventivni-a-bonusovy-program/deti-a-mladez-do-18-let/a-910/#

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

Pro děti do 18 let Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí příspěvky do 1000 Kč jednou v roce v programu Pohyb:

 • pravidelné pohybové aktivity 1000 Kč

Více: https://www.vozp.cz/prispevek/pohybove-aktivity-pro-deti

 • plavecký kurz, kurz plavání rodičů s dětmi nebo permanentku do plaveckého bazénu (nebo min. 10 vstupů) 500 Kč

Více: https://www.vozp.cz/prispevek/plavani

 • sportovní a ozdravné pobyty zimní či letní pro děti od 4 let 1000 Kč

Více: https://www.vozp.cz/prispevek/sportovni-a-ozdravne-pobyty

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Příspěvek 2 000 Kč pro děti od 1 roku do 18 let můžete čerpat na:

 • pravidelnou pohybovou a zároveň sportovní aktivitu dlouhodobého charakteruorganizovanou v kroužcích, spolcích, klubech či domech dětí a mládeže apod. (např. aerobic, atletika, badminton, cyklistika, florbal, fotbal, hokej, volejbal, basketbal, bruslení, plavání, gymnastika) nebo školským zařízením (mateřská škola, základní škola, střední škola)
 • sportovní prohlídkuabsolvovanou za úhradu u lékaře ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb.
 • lyžařský kurz pořádaný školou, který byl absolvován v roce 2024, jedná se o kurz v délce trvání minimálně 5 po sobě jdoucích kalendářních dnů
 • úhradu permanentkyza pohybové aktivity pro děti ve věku od 15 do 18 let (např. plavání, fitness)
 • členské příspěvky a startovné

O příspěvek si můžete do vyčerpání stanoveného limitu zažádat 2× ročně.

Více: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/pohyb

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR dětem přispívá z Fondu prevence do 1500 Kč na:

 • plavání pro děti – kroužek, kurz. Přispíváme dětem až 1 500 Kč na plavání s rodiči, plavecký kurz, kroužek či plavecký oddíl, případně plavecký kurz pořádaný školou nebo školkou v České republice.

Více: https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/prispevky-z-fondu-prevence/plavani-pro-deti-krouzek-kurz

 • organizované sportovní pohybové aktivity (cvičení, kroužky, cvičení s rodiči, individuální sportovní aktivity a sporty dlouhodobého charakteru, sportovní soustředění, „lyžák“ nejméně na 4 dny a další podporované aktivity): max. 1500 Kč

Více: https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/prispevky-z-fondu-prevence/sportovni-pohybove-aktivity-pro-deti

 • ozdravný pobyt v přírodě spojený s aktivním pohybem aspoň na 4 dny organizovaný školkou, školou – školka či škola v přírodě: max. 1500 Kč

Více: https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/prispevky-z-fondu-prevence/ozdravny-pobyt-v-prirode

 • Dětské sportovní léto je příspěvek až 500 Kč na letní sportovně pohybový pobyt konaný v červenci a srpnu 2024

Více: https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/prispevky-z-fondu-prevence/detske-sportovni-leto-0

 • Sportovní ochranné pomůcky pro děti, na které můžete získat příspěvek až 1 500 Kč. Na cyklistické, lyžařské a snowboardové, jezdecké přilby, na chrániče kolen, loktů, zápěstí, chránič páteře, na záchrannou a nenafukovací vestu nebo pás na plavání, na sluchátka a brýle pro sportovní střelbu.

Více: https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/prispevky-z-fondu-prevence/sportovni-ochranne-pomucky-pro-deti

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Nabízí dětem do 18 let z programu Sport junior příspěvek do 700 Kč na pohybové aktivity, pomůcky pro prevenci úrazů, sportovní prohlídky, sportovní tábory, sportovní kroužky ve škole.

Více: https://www.zpskoda.cz/sport

ZNESNÁZE 21

Pomoc můžete hledat i v projektu Znesnáze, který si klade za cíl uhradit dětem z rodin v tíživé životní situaci potřeby k osobnímu rozvoji. Jak na to? Napište Jolaně Burešové na e-mail jolana.buresova@nfpomoci.cz, do předmětu uveďte Kroužky dětem – žádost, krátce popište svou situaci a o jaké kroužky či vybavení se jedná.

Více: https://www.znesnaze21.cz/krouzky-detem

KRAJSKÝ ÚŘAD V JIŽNÍCH ČECHÁCH

Pokud žijete v Jihočeském kraji, tak se můžete obrátit na krajský úřad, který na zájmové kroužky přispívá částkou 4000 Kč na jedno dítě. Výhodou tohoto dotačního programu je jednoduchá administrace. Nárok na příspěvek je totiž navázán na údaje z Úřadu práce, a žadatelé tak nemusí nic dalšího dokládat.

Více: https://krouzkyprojihocechy.cz/

POMOC V BRNĚ

Na volnočasové aktivity můžou brněnské děti získat příspěvek 4000 Kč od města. Zažádat si o něj lze přes portál Brno iD. Podmínkou je, aby dítě mělo české občanství, trvalý pobyt v Brně a věk mezi 6 a 18 lety. K tomu rodiče čestně prohlašují, že roční čistý příjem rodiny nepřekračuje 750 tisíc korun. Více: https://www.brnoid.cz/cs/rodicovske-vouchery

PATRON DĚTÍ

Tento projekt dává prostor příběhům dětí, kterým v životě nepřálo štěstí. Vybírá peníze na to, co konkrétní dítě skutečně potřebuje – na zájmové kroužky, tábory, školní obědy nebo speciální rehabilitace. Každý příběh má vždy svého Patrona. Tím se může stát kdokoli, kdo zná dítě z příběhu a jeho potřeby. Může to být například učitel, vedoucí zájmového kroužku, sociální pracovník nebo rodinný přítel. Nikdy to ale nesmí být přímo zákonný zástupce dítěte nebo blízký příbuzný.

Více: https://patrondeti.cz/zadost

PROJEKT AKTIVNÍ MĚSTO

Tento projekt je založen na distribuci účelových příspěvků, které občané získají od své radnice a následně je mohou využít na uhrazení části nákladů za kurzovné nebo členský příspěvek u registrovaných poskytovatelů. Distribuce i transakce realizují elektronicky. Veškeré operace probíhají on-line prostřednictvím virtuálních kreditů, které jsou následně propláceny cílovým subjektům v reálných penězích.

Více: https://aktivnimesto.cz/