Česká tisková kancelář informovala 16. 1. 2024:

Darujeme kroužky dětem: Sport, tanec, hudba nebo výtvarné umění? Jak získat příspěvek na volnočasové aktivity pro vaše děti?
Rodiny s nízkými příjmy mohou od pondělí opět žádat o příspěvek 2000 korun na volnočasové aktivity dětí z programu Darujeme kroužky dětem, který organizuje Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). O příspěvek mohou žádat rodiny s dětmi ve věku od tří do 18 let, které pobírají přídavek na dítě, příspěvek na péči, odměnu pěstouna či příspěvek při pěstounské péči, program podporuje i rodiny uprchlíků z Ukrajiny. Informovala o tom za radu Soňa Polak.

Rodiče mohou získat příspěvek 2000 korun ve formě čtyř voucherů v hodnotě 500 korun. Rodiny uprchlíků z Ukrajiny musejí doložit vízum strpění či vízum dočasné ochrany.

Na podporu rodin v druhém pololetí školního roku 2023/2024 se vynaloží podle ČRDM tři miliony korun. Projekt od svého začátku v listopadu 2022 podpořil téměř 6200 dětí, mezi které se rozdělilo 10,3 milionu korun. Příspěvky poskytuje ČRDM díky podpoře partnerů projektu. Záštitu nad projektem převzala manželka prezidenta Eva Pavlová.

“Jedná se o velmi důležitý a hodnotný podnět, zvláště v současném sociálně-ekonomickém klimatu. Jsem přesvědčena, že tento projekt přináší radost a pomoc do života mnoha rodin a zároveň dává dětem možnost seberealizace. Těším se na sledování úspěchů tohoto projektu a jsem vděčná, že mohu být součástí něčeho tak významného,” řekla Pavlová.

Rodiče si mohou v projektu Darujeme kroužky dětem vybírat z široké řady volnočasových aktivit. V minulosti si nejčastěji vybírali pro děti pohybové aktivity, jako je sport či tanec a oddílová činnost. Volili ale i umělecky zaměřené aktivity, jako je například hudba či výtvarné umění.

Pro české rodiče je důležité, že se děti ve volnočasových aktivitách seznamují a potkávají s dalšími dětmi. Pro rodiče ukrajinských uprchlíků jsou kroužky důležité i kvůli rozvoji českého jazyka a komunikace s českou komunitou dětí. Vyplývá to ze závěru průzkumu, který pro ČRDM loni na podzim udělala společnost STEM. Pro rodiče je také důležité, že se díky aktivitám mohou děti rozvíjet a získávat nové znalosti.

Rodiče podle průzkumu při výběru volnočasových aktivit nejvíce zvažují vzdálenost a to, jak dítě na kroužek dostat. Výběr ovlivňuje i to, jak jsou kroužky nákladné, důležité jsou pro ně i přidané náklady například za vybavení nebo účast na soutěžích či soustředěních. Zaměření kroužku ale záleží nejvíce na tom, co baví děti.

Z průzkumu také vyplývá, že nejčastěji využívají podporu z programu rodiny se dvěma a více dětmi, nejčastěji jsou pak podporované aktivity dětí od sedmi do 13 let.

Partnery projektu jsou Karel Komárek Family Foundation, Nadace České spořitelny, Nadace Albatros, společnost Sazka, Hlavní město Praha, UNICEF, Nadační fond Škoda Auto a ministerstvo školství. Projekt doprovází i veřejná sbírka na portálu Darujme.