Vážení poskytovatelé volnočasových aktivit,
přejeme vám vše nejlepší do nového roku. Děkujeme vám, že jste poskytli svoje aktivity, kroužky a energii projektu „Darujeme kroužky dětem“. Na konci roku skončila výzva pro první pololetí školního roku, ale už od 5. 1. 2023 započne možnost pro rodiče čerpat příspěvek na druhé pololetí. Již nyní je v systému zveřejněný nový příspěvek Darujeme kroužky dětem – 2. pololetí 2022/23, ke kterému můžete přihlašovat již nyní vaše aktivity.

Registrace vaší organizace se převádí automaticky. Pozornost však musíte věnovat svým aktivitám. Pokud jsou vaše aktivity v systému vázané na celý školní rok, pak nepotřebujete nic měnit, a pouze požádejte o přiřazení aktivit k novému příspěvku Darujeme kroužky dětem – 2.pololetí 2022/23. Jde to udělat hromadně ve vaší administraci. Označte hromadně všechny vaše aktivity (automaticky je nastaveno zobrazení 25 aktivit, kdo má více, musí zobrazit všechny) a vyberete Přiřadit k příspěvku. Z nabídky pak vyberete příspěvek s názvem Darujeme kroužky dětem – 2.pololetí 2022/23 (ČR) nebo Darujeme kroužky dětem – 2.pololetí 2022/23 (UA) podle toho, zda chcete svou aktivitu nabídnout pouze českým nebo i ukrajinským dětem.

Pokud chcete u aktivit upravit termín, popis či cenu, aktivitu si můžete duplikovat, a následně upravenou aktivitu přiřadit k příspěvku na 2. pololetí 2022/23. Opět platí, že aktivitu můžete přiřadit jak k příspěvku pro české tak i pro ukrajinské děti.

Stále platí, že podporujeme pouze celoroční činnost. Jako její součást lze do popisu a ceny přidat i jarní nebo letní tábor či soustředění. Tedy kroužek (aktivitu), na který tábor navazuje. Název aktivity tedy bude např: činnost oddílu xy+tábor, kytara 2.pololetí+hudební tábor, florbal+soustředění…

Novinkou pro druhé pololetí je to, že o podporu mohou požádat nejen rodiny, které pobírají “přídavek na dítě”, ale také rodiny pobírající “příspěvek na péči” či “odměnu pěstouna/ příp. příspěvek při pěstounské péči”

Zároveň se do výzvy na 2. pololetí mohou registrovat jako poskytovatelé i další organizace pracující s dětmi a mládeží (např. sportovní organizace, ZUŠ, DDM, spolky, fyzické, právnické osoby poskytující volnočasové aktivity na školách  …).

Přejeme vám vše nejlepší do roku 2023 nejen při plánování kroužků, výprav a schůzek, ale i mimo ně.

Za projekt Darujeme kroužky dětem

Česká rada dětí a mládeže