Vážení žadatelé, rodiče,
jsme rádi, že jste se zapojili do projektu Darujeme kroužky dětem. Na konci roku 2022 skončila možnost čerpat příspěvek na první pololetí školního roku 2022/2023. Jednalo se o výzvu, kterou jsme spustili v listopadu 2022. Od 5.1.2023 bude však spuštěna výzva pro příspěvek na druhé pololetí školního roku, můžete tak opět požádat o příspěvek 2000 Kč. Připomínáme, že můžete jako žadatel čerpat až 2000 Kč na jedno pololetí, tedy 4000 kč na celý školní rok. 

Novinkou pro druhé pololetí je to, že o podporu mohou požádat nejen rodiny, které pobírají “přídavek na dítě”, ale také rodiny pobírající “příspěvek na péči” či “odměnu pěstouna/ příp. příspěvek při pěstounské péči”

Zároveň se do výzvy na 2. pololetí mohou registrovat jako poskytovatelé i další organizace pracující s dětmi a mládeží (např. sportovní organizace, ZUŠ, DDM, spolky, fyzické, právnické osoby poskytující volnočasové aktivity na školách  …). Může se tedy zapojit jakýkoliv poskytovatel volnočasových aktivit.

Zároveň chceme poprosit i vás, pokud víte o někom, kdo by se jako poskytovatel mohl zapojit do Darujeme kroužky dětem, zkuste ho oslovit a odkázat na naše webové stránky, kde se dozví více informací.

Přejeme vám šťastný rok 2023 a chceme připomenout, že by tento projekt nemohl fungovat bez podpory našich partnerů: Nadační fond Eduzměna, Karel Komárek Family Foundation, Nadace České spořitelny, Nadace Albatros, SAZKA, a.s.

Za projekt Darujeme kroužky dětem

Česká rada dětí a mládeže