Prázdninové akce + školy v přírodě 2023 / děti z Ukrajiny

Prázdninové akce + školy v přírodě 2023 / děti z Ukrajiny

Darujeme kroužky dětem je projektem České rady dětí a mládeže, jehož cílem je pomoci rodinám ve finanční tísni s úhradou nákladů na volnočasové aktivity dětí a mládeže ve věku 3-18 let. V rámci tohoto projektu jsme spustili nový příspěvek na podporu výjezdních akcí pro děti a mládež: Prázdninové akce + školy v přírodě 2023 / děti z Ukrajiny

Systém funguje tak, že rodič požádá o příspěvek doložením potřebných dokumentů a následně si vybere, kterému poskytovateli máme peníze z voucheru odeslat. Poskytovatel pak obdrží příspěvek na svůj bankovní účet a dítě tak má uhrazenou část nákladů např. na tábor, školu v přírodě, soustředění…

Obsah:

 • Informace pro žadatele/poskytovatele

  Pro rodiče/žadatele

  Kdo může žádat o příspěvek na výjezdní akce?
  • Rodiny ukrajinských uprchlíků s dětmi ve věku 3–18 let, které pobývají v ČR na základě „Víza za účelem strpění“ či „Víza za účelem dočasné ochrany“.
   • Při žádosti o příspěvek doloží ukrajinské rodiny v online systému Aktivní město dokument prokazující udělení mezinárodní ochrany formou azylu dítěti, na které je žádán příspěvek, a to vízem za účelem strpění pobytu, nebo doplňkové ochrany orgánem veřejné moci České republiky.
  Na jaké aktivity mohu příspěvek využít?

  Každý rodič, který vyhoví podmínkám obdrží 1 voucher v hodnotě 1000 Kč na každé dítě. V tomto příspěvku není vyžadována žádná spoluúčast rodiče.

  Z peněz lze zaplatit např. různé prázdninové akce, školy v přírodě (letní tábory, příměstské tábory, soustředění, školy v přírodě apod.). Zapojit se tak mohou tradiční poskytovatelé volnočasových aktivit, anebo v případě škol v přírodě i mateřské, základní a střední školy.

  Do kdy mohu o příspěvek žádat, či ho mohu využít?

  O příspěvek je možné žádat v termínu od 11.4. do 16.6. 2023. Poskytovatelé (organizátoři akcí) musí následně příspěvky přijmout nejpozději 30. 6. 2023.

  Jak se zaregistrovat jako poskytovatel?
  1. Na webu Aktivní město se poskytovatel zaregistruje a přijdou mu mailem přihlašovací údaje na „admin.aktivnimesto.cz“
  2. Rodič dítěte se na stejném webu registruje jako občan, kde doloží potřebné dokumenty, které ho opravňují k získání příspěvku. Ukrajinský rodič pak dokládá vízum o strpění, či vízum dočasné ochrany přihlášených dětí.
  3. Poskytovatel zadá do systému své prázdninové akce jednotlivě k příspěvku Prázdninové akce + školy v přírodě pro UA (2022/2023). Cena aktivity musí být min. 1000 Kč, aby mohlo být hrazeno 1000 Kč z voucheru). Z peněz lze zaplatit např. různé prázdninové akce, školy v přírodě (letní tábory, příměstské tábory, soustředění, školy v přírodě apod.). Zapojit se tak mohou tradiční poskytovatelé volnočasových aktivit, anebo v případě škol v přírodě i mateřské, základní a střední školy.
  4. Po schválení aktivit dárcem (ČRDM) je může rodič v systému dohledat a použít své poukazy na tyto aktivity. Rodič neplatí u této výzvy žádnou spoluúčast a doplatí zbylou částku aktivity, na kterou už neuplatňuje voucher.
  5. Poskytovatel se přihlásí do systému a v políčku Transakce odkliknutím přijme přiřazené vouchery. Až poté je proces převodu prostředků dokončen.
  6. Dítě se zapojí/je již zapojeno do činnosti poskytovatele, která od dítěte (rodiče) již nevybírá žádné další poplatky (dokud se příspěvek nevyčerpá) a do uvolnění příspěvku na účet pokryje svými penězi náklady na akce daného dítěte.
  7. Poskytovatel obdrží v polovině dalšího měsíce na svůj účet uplatněné vouchery za předchozí měsíc společně s vyúčtováním, za které děti příspěvky dorazily.

  Příspěvek bude organizaci následně poskytnut ve formě daru vázaném na konkrétní dítě a nebude se vyúčtovávat dárci.

  Jak probíhá proces žádosti rodiče? Jak se zaregistrovat?
  1. Na stránce darujemekrouzky.cz vyberte Chci požádat o příspěvek a následně se zaregistrujte do systému Aktivní město jako občan Ukrajiny a při registraci zadejte všechny své děti ve věku 3-18 let na které chcete požádat o příspěvek.
  2. Emailem vám přijdou přihlašovací údaje do systému.
  3. Po přihlášení vyberte v menu možnost „Nabídka příspěvků“ a zde aktuální výzvu „Prázdninové akce + školy v přírodě pro UA (2022/2023)“. V rámci příspěvku žádáte o podporu u každého dítěte zvlášť.
  4. V rámci žádosti doložte potřebné dokumenty, které vás opravňují k získání příspěvku.
   • Ukrajinské rodiny dokládají dokument prokazující udělení mezinárodní ochrany formou azylu dítěti, na které je žádán příspěvek, a to vízem za účelem strpění pobytu, nebo doplňkové ochrany orgánem veřejné moci České republiky. V případě, že dokument s vízem neobsahuje údaje totožnosti dítě, ofoťte pas, nebo nějaký průkaz totožnosti.
  5. Po schválení administrátorem vám připíšeme na profil voucher v hodnotě 1000 Kč. Následně vyhledejte poskytovatele a aktivitu (v menu Vyhledej poskytovateleči Vyhledej aktivitu), na kterou byste chtěli získaný příspěvek ve formě voucheru využít a následně jej na aktivitu uplatněte.
  6. Do emailu vám přijde PDF dokument, který potvrzuje, že jste uplatnili voucher na danou aktivitu. Toto potvrzení můžete doložit poskytovateli aktivity.
  7. Po skončení měsíce zašleme peníze z uplatněných voucherů přímo poskytovateli na jeho bankovní účet.
  Fakturace a vyúčtování

  Transakce týkající se vyúčtování naleznete v administraci aktivního města v záložce Transakce. Stavy transakcí mohou být: Dokončená (žadatel si zažádal o aktivitu a je schválená jak poskytovatelem, tak dárcem); Rezervace (žadatel si zažádal o aktivitu, nicméně žádost teprve čeká na schválení); Stornovaná (aktivita nebyla naplněna např. dítě se nezúčastnilo programu kroužku. V tom případě se žadateli přičte zpět suma příspěvku a on ji může uplatnit na jinou aktivitu.)

  Všechna svá vyúčtování a přehled transakcí můžete najít v sekci Vyúčtování ve složce Vyúčtování, aktuální vyúčtování v administraci sekci Vyúčtování. Vyúčtování probíhá vždy na konci měsíce, které pak uživatelé obdrží v polovině dalšího měsíce.