Upozorňujeme, že všechny rozdělené příspěvky je nutné využít (uplatnit) nejpozději do 31.3.2023.

Rádi bychom Vás informovali o úpravě termínu pro uplatnění (využití) voucherů v systému Aktivní město. Rozdělené prostředky ve formě voucherů je nutné uplatnit (využít) u konkrétních poskytovatelů nejpozději 31. 3. 2023. Nevyužité vouchery budou po tomto datu uživatelům stornovány. 

Na začátku dubna pak opět umožníme rodičům žádat o příspěvek až 2000 Kč na volnočasové aktivity v 2. pololetí školního roku 2022/2023. O konkrétním datumu, od kdy bude možné o příspěvek opět požádat, Vás budeme informovat emailem a zde, na webových stránkách projektu. Celková výše, kterou budeme rozdělovat však závisí na množství neuplatněných voucherů, které rodičům na konci března stornujeme.

Požádat o příspěvek budou moci rodiče, kteří v 2. pololetí ještě nežádali, ale i ti kteří mají nyní příspěvek přidělen a do konce března ho celý (oba vouchery) nestihnou uplatnit. I ti si budou moci o příspěvek požádat znovu.

Jakmile spustíme opětovné žádosti o příspěvek, doporučujeme požádat co nejrychleji. Předpokládáme, že se prostředky vyčerpají poměrně rychle.

Příspěvek bude stále možné čerpat na dlouhodobé volnočasové aktivity probíhající v 2. pololetí školního roku. Z prostředků je možné uhradit např. členské příspěvky, účastnické poplatky, školné na pololetí (oddílu, kroužku v DDM, sportovního klubu, ZUŠ apod.), náklady na víkendové výpravy, úhradu materiálu potřebného pro aktivitu, nebo i prázdninové aktivity v podobě letního tábora, soustředění apod., pokud jsou tyto akce vyvrcholením celoroční činnosti, na které dítě dochází.