Upozorňujeme, že všechny rozdělené příspěvky je nutné využít (uplatnit) nejpozději do 31.3.2023.

Rádi bychom Vás informovali o úpravě termínu pro uplatnění (využití) voucherů v systému Aktivní město. Rozdělené prostředky ve formě voucherů je nutné uplatnit (využít) u konkrétních poskytovatelů nejpozději 31. 3. 2023. Nevyužité vouchery budou po tomto datu uživatelům stornovány. 

Od 11. dubna pak bude možné opět požádat o příspěvek na aktivity v 2. pololetí školní ho roku 2022/2023. Příspěvky rozdělíme rodičům, kteří v tomto pololetí ještě nepožádali, nebo příspěvek plně nevyužili. Příspěvky bude možné následně uplatnit do 15. května. Celková výše, kterou budeme rozdělovat však závisí na množství neuplatněných voucherů, které rodičům na konci března stornujeme.

Jakmile spustíme opětovné žádosti o příspěvek, doporučujeme požádat co nejrychleji. Předpokládáme, že se prostředky vyčerpají poměrně rychle.

Příspěvek bude stále možné čerpat na dlouhodobé volnočasové aktivity probíhající v 2. pololetí školního roku. Z prostředků je možné uhradit např. členské příspěvky, účastnické poplatky, školné na pololetí (oddílu, kroužku v DDM, sportovního klubu, ZUŠ apod.), náklady na víkendové výpravy, úhradu materiálu potřebného pro aktivitu, nebo i prázdninové aktivity v podobě letního tábora, soustředění apod., pokud jsou tyto akce vyvrcholením celoroční činnosti, na které dítě dochází.